* *

آشنايي با قوانين ديوان محاسبات و محاسبات عمومي کشور با حضور 179 مدير از دستگاه هاي اجرايي کشور
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: از مجموعه دوره هاي ويژه مديران، کلاس غيرحضوري «آشنايي با قوانين ديوان محاسبات و محاسبات عمومي کشور» در روز دوشنبه 18 مردادماه 1400، با بيان و تدريس آقاي نوري و با حضور 179 مدير از دستگاههاي اجرايي کشور از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir)، از ساعت 9 تا 12 برگزار گرديد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار