* *

استمرار برگزاري دوره هاي آموزشي غير حضوري توسط مديريت آموزش و پژوهش استان سمنان

به گزارش مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان سمنان، دوره هاي آموزشي غير حضوري "خلاقيت و نوآوري فردي "ويژه مديران پايه و"قانون کار و تامين اجتماعي "  ويژه کارشناس و کاردان امور اداري ، کارگزين و مسئول خدمات اداري دستگاه¬هاي اجرايي، طبق برنامه زمان بندي از تاريخ 26 تير1400 الي 1 شهريور1400 در حال برگزاري است. 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار