* *

انعقاد تفاهم نامه همکاري فيمابين مرکز آموزش مديريت دولتي و مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران

جهان امروز، جهان تغييرات بسيار گسترده در امر تکنولوژي و ارتباطات است. در عصر اطلاعات و ارتباطات الکترونيکي، هر سازماني با تغييرات سريعي روبه رو است. يکي از حوزه هايي که به شدت تحت تاثير اين تغييرات قرار گرفته است حوزه آموزش و يادگيري است. فناوري هاي نوين آموزشي؛ ابزار مناسبي هستند که مي توانند جهت بهبود فعاليتهاي ياددهي و يادگيري در حوزه کارکنان نظام اداري؛ نقش بسيار مهمي را ايفا نمايند.
مرکز آموزش مديريت دولتي با توجه به نقش مهمي که در توانمندسازي مديران و کارکنان دولت  در نظام اداري؛ از طريق اجراي برنامه‌هاي آموزشي توسعه‌اي در راستاي ارتقاي دانش، مهارت‌ها و شايستگي‌ها و تعالي اخلاق حرفه‌اي و سرمايه‌هاي انساني در دستگاه‌هاي اجرايي کشور دارد. 
در اين راستا طي مذاکرات و پيگيري هاي مکرر دفتر آموزش مهارت هاي اداري؛ تفاهمنامه همکاري با مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران منعقد شد. اين تفاهم نامه با هدف همکاري و تعامل علمي، آموزشي، پژوهشي، مشاوره تخصصي و انتشاراتي طرفين با در نظر گرفتن اولويت ها و توانايي طرفين از داده ها، اطلاعات و نيروي انساني متخصص و بهره مندي از ظرفيت هاي آموزشي و پژوهشي  ظرفيت هاي آموزشي و پژوهشي به اقدام رسيد.
محورهاي همکاري در اين تفاهمنامه شامل: توليد محتواي آموزشي مشترک، طراحي و اجراي راهکارهاي مناسب در راستاي جذب آن ها، همکاري در برگزاري مشترک همايش ها، کارگاه هاي دانش افزايي و حمايت از طرح هاي تحقيقاتي و آموزشي مشترک، همکاري در زمينه تاليف و ترجمه جزوات، متون و کتب علمي مرتبط با فعاليت هاي آموزشي طرفين، همکاري پيرامون اولويت هاي تحقيقاتي طرفين جهت هدايت و تبيين طرح هاي تحقيقاتي مشترک، همکاري مشترک جهت اخذ و اجراي پروژه هاي پژوهشي و آموزشي و انجام مطالعات راهبردي و ميان رشته اي؛ ارائه خدمات مشاوره اي مورد نياز طرفين مرتبط با اهداف تفاهمنامه مي باشد. 
اميد است با اين اقدام ارزنده؛ نتايج اين همکاري در حوزه هاي مختلف آموزش و پژوهش در کليه دستگاه‌هاي اجرايي کشور مشهود گردد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار