* *

استمرار کلاسهاي توسعه شايستگي مديران در مرکز

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کلاس زنده «تيم و شبکه سازي: مديريت مشارکتي»، از مجموعه دوره هاي توسعه شايستگي در روز شنبه و دوشنبه 9 و 11 مردادماه سال جاري، با حضور 149 فراگير از دستگاه هاي اجرايي کشور، از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار گرديد.
 گفتني است که کلاس مجازي «مهارت هاي نفوذ و تأثيرگذاري» از دوره هاي توسعه شايستگي براي 89 فراگير از دستگاه هاي اجرايي کشور در روز سه شنبه و چهارشنبه 12 و 13 مردادماه و کلاس مجازي «تعهد و تعلق سازمان: اخلاق حرفه اي» از دوره هاي توسعه شايستگي براي 35 فراگير از دستگاه هاي اجرايي کشور در روز پنجشنبه 14 مردادماه 1400 از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز (lms.smtc.ac.ir) نيز برگزار خواهد شد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار