* *

ديدار مهندس انصاري با خانوادۀ مرحوم سيد محمد ميرمحمدي
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: مهندس جمشيد انصاري، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور عصر امروز به مناسبت عيد سعيد غدير خم و گرامي‌داشت ياد مرحوم سيد محمد ميرمحمدي عضو فقيد هيات امناي مرکز آموزش مديريت دولتي، در منزل ايشان حضور يافت و با خانواده آن مرحوم ديدار کرد.

First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار