* *

راه‌اندازي سامانه اختصاصي براي آموزش ٦ هزار نيروي سازمان بنادر و دريانوردي کشور

برای تحول در نظام اداری، نیازمند سازمان‌های یادگیرنده‌ای هستیم که به صورت هدفمند نظام آموزش را پیاده‌سازی کنند.  در این راستا و با هدف توسعه و توانمندسازی مدیران و کارکنان سازمان بزرگ بنادر و دریانوردی، دفتر آموزش‌های حرفه‌ای و تخصصی مرکز اقدام به طراحی و پیاده‌سازی سامانه اختصاصی آموزش برای بیش از 6 هزار نیروی آن سازمان نموده است. کلیه دوره‌های آموزشی مدیران و کارکنان در این سامانه به آدرس  https://pmo.smtc.ac.ir  قابل بهره برداری است. امید است که با ایجاد سامانه اختصاصی آموزش مدیران و کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی و کسب تجارب ارزنده در این حوزه حرکتی موثر به سمت تحقق سازمان‌های یادگیرنده و ایجاد بستری برای تداوم آموزش و توسعه در کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور فراهم گردد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار