* *

مديريت آموزش و پژوهش سيستان و بلوچستان برگزار کرد
دوره آموزشي برقراري ارتباط موثر با محيط و ديگران

دوره آموزشي برقراري ارتباط موثر با محيط و ديگران با رعايت کامل شيوه نامه هاي بهداشتي براي کارکنان دستگاه هاي اجرايي اين استان در تاريخ 1400/03/08 برگزار گرديد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار