* *

برگزاري دوره هاي توسعه شايستگي عمومي مديران حرفه اي (تابستان 1400)

ضمن قدردانی از همراهی و همیت دستگاه­های اجرایی در پیاده ­سازی کانون­ های ارزیابی واجرای دوره ­های توسعه شایستگی (موضوع بند 3 دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره 1657363 و تاریخ 1396/11/04)، برنامه اجرایی دروه ­های توسعه شایستگی فصل تابستان برای افرادی که در کانون ارزیابی امتیاز 50 تا 59 را در مرحله ارزیابی کسب کرده ­اند، مطابق جدول زیر اعلام می­ شود.

ردیف

عنوان دوره شایستگی

مدت

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

1

تفکر تحلیلی و حل مساله

40

1400/04/07 لغایت 1400/04/17

9-13 یا 17/30-13/30

2

پاسخگویی

28

1400/04/19 لغایت 1400/04/26

9-13 یا 17/30-13/30

3

هدف­گرایی و هدایت عملکرد

24

27/04/1400 لغایت 04/05/1400

9-13 یا 17/30-13/30

4

تیم و شبکه ­سازی

28

05/05/1400 لغایت 13/05/1400

9-13 یا 17/30-13/30

5

تعهد و تعلق سازمانی

24

14/05/1400 لغایت 20/05/1400

9-13 یا 17/30-13/30

6

نوجویی و تفکر خلاق

44

21/05/1400 لغایت 04/06/1400

9-13 یا 17/30-13/30

7

مهارت­های ارتباطی

32

06/06/1400 لغایت 14/06/1400

9-13 یا 17/30-13/30

8

مسئولیت­ پذیری

32

15/06/1400 لغایت 23/06/1400

9-13 یا 17/30-13/30


شماره تماس های 42501832 و42501832 آماده پاسخگویی به سؤالات احتمالی فراگیران می­باشند. ضمناً این مرکز آمادگی دارد؛ دوره­ های آموزشی مورد اشاره را نیز به صورت اختصاصی برای سازمان­های متقاضی برنامه­ ریزی و اجرا نماید.
 
 
 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار