* *

برگزاري کلاس زندۀ (live) نظاارت همگاني و سرمايه اجتماعي

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کلاس زنده «نظارت همگاني و سرمايه اجتماعي»، از مجموعه دور ه هاي  آموزشي حين انتصاب مديران پايه با تدريس آقاي دکتر برزنوني در روزهاي يکشنبه پنجم ارديبهشت ماه و سه شنبه هفتم ارديبهشت ماه  1400 با حضور 90 نفر فراگير از جمله  مديران سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و ديگر دستگاه هاي اجرايي کشور از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir) برگزار گرديد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار