* *

تداوم کلاس هاي تربيت مدرس

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کلاس هاي غيرحضوري از مجموعه دوره هاي تربيت مدرس، به مدت يک هفته از 4 تا 10 ارديبهشت ماه 1400 به صورت شبانه روزي با عناوين «شناخت نظام اداري ايران» با تدريس خانم دکتر زهرا احمدي پور، «روش هاي سنجش و ارزشيابي آموزشي» با تدريس دکتر محجور، «روش ها و فنون آموزشي» با بيان خانم دکتر شفيعي، «آشنايي با نظام آموزشي کارکنان دولت و مقررات مربوطه» با بيان آقاي ذاقلي و «تکنولوژي آموزشي» با تدريس آقاي افتخاري از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي در حال برگزار است.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار