* *

استقبال نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور از کلاس هاي توسعه شايستگي عمومي مديران

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: در نخستين هفته ارديبهشت ماه،  به صورت روزانه کلاس «روانشناسي ارتباطات» از مجموعه دوره هاي توسعه شايستگي عمومي مديران، از روز شنبه 4 ارديبهشت تا پنجشنبه 9 ارديبهشت 1400 با حضور 600 فراگير از نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir)  در حال برگزاري است. 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار