* *

انتشار سالنامه آماري ساختار دستگاه‌هاي اجرايي کشور سال ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: نخستين سالنامه آماري ساختار نظام اداري (دستگاه‌هاي اجرايي، پست‌ها و واحدهاي سازماني) به همراه برش جغرافيايي منتشر شد.
به گزارش شناسنامه قانون (shenasname.ir)، آغاز و شرط لازم براي بهبود و کارايي دولت‌ها اصلاح نظام اداري است. برنامه‌ها و سياست‌هاي کلان و حتي راهبردهاي اقتصادي اهميت دارند؛ اما ميزان موفقيت همه آنها را کارآمدي دولت تعيين مي‌کند. بر همين مبنا ساختار دولت يکي از مؤلفه‌هاي اصلي در کارايي و کارآمدي دولت محسوب مي‌شود. شکل، انداره و حجم دولت بايد به نحوي باشد که دولت بتواند از نتايج تحولات پرشتاب امروزي به نفع خود و شهروندان استفاده کند.
ارائه تصوير روشني از نظام اداري کشور مي‌تواند منجر به سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي دقيق‌تري شود. در اين راه بدون در اختيار داشتن اطالعات و آمار دقيق و بهروز امکان تصميم‌گيري براي مديران عالي کشور فراهم نخواهد شد. نمايش دقيقِ شکل، اندازه و گستره دولت حتي مي‌تواند منجر به آن شود که دولت تا کجا در امور و وظايف اعم از تصديگري و حاکميتي دخالت دارد و آيا اين شکل دولت، شکل مناسبي است و يا بايد در ارتباط با اصلاح آن تصميم‌گيري کرد..
در طول ساليان مختلف توليد گزارش‌هاي صحيح از ساختار نظام اداري کشور يکي از دغدغه‌ها و خواسته‌هاي دولت‌هاي مختلف بوده است. بر پايه اين گزارش، امور ساختارهاي سازماني در سازمان اداري و استخدامي کشور با درک اين دغدغه و همچنين به منظور شفاف‌سازي و پاسخگويي بهينه به درخواستهاي تشکيلاتي دستگاه‌هاي اجرايي کشور طراحي «سامانه ملي مديريت ساختار دستگاه‌هاي اجرايي کشور» را در اواخر سال ۱۳۹۴ در دستور کار قرار داد. در حال حاضر اين سامانه به طور کامل به بهره‌برداري رسيده و افق پيش رو، توسعه سامانه مذکور و افزودن قابليت‌هاي جديد به آن است. مبناي آمار و اطلاعات مجموعه حاضر اطلاعات ثبت شده در سامانه ملي مديريت ساختار دستگاه‌هاي اجرايي کشور مي‌باشد.
مجموعه حاضر اولين سالنامه و اطلس ساختار دستگاه‌هاي اجرايي کشور است که از بالاترين سطح تا پايين‌ترين سطوح اداري و گستره جغرافيايي را در قالب آمار و اطلاعات به تصوير کشيده است.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار