* *

تقدير معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي از دکتر زهرا احمدي پور

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: جناب مهندس جمشيد انصاري معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي از سرکار خانم دکتر زهرا احمدي پور رئيس مرکز آموزش مديريت دولتي به خاطر ارائه گزارش اقدامات مرکز در خصوص نحوه اجراي دستورالعمل ارزيابي و توسعه شايستگي عمومي مديران حرفه اي تقدير و تشکر نمود.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار