* *

بيست و چهارمين دوره تربيت ارزياب حرفه اي آغاز شد

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: از روز يکشنبه 29 دي ماه سال جاري، بيست و چهارمين دوره تربيت ارزياب حرفه اي مرکز آموزش  مديريت دولتي  در سازمان غذا و دارو آغاز شد. در اين دوره 20 فراگير از سازمان غذا و دارو شرکت کرده اند که با مباحثي همچون «کانونهاي ارزيابي و توسعه، مدل شايستگي عمومي مديران حرف هاي و اصول مشاهده، ثبت، طبقه بندي و ارزشيابي» آشنا مي شوند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار