* *

مرکزآموزش مديريت دولتي برگزار مي نمايد
دومين کارگاه علمي- تخصصي «تشريفات بين المللي»

يکي از چالش هاي مهم در روابط بين المللي، وجودِ تمايزات فرهنگي، اجتماعي و سياسي است سازمان‌ها براي برقرار کردن روابط دو سويه بايد قادر باشند تمايزات متقابل را مورد بازشناسي قرار داده و اختلافات احتمالي را کاهش دهند. حصول توافق و حفظ منافع مشترک، نيازمند درک متقابل از احساسات، ارزشها و هنجارهاي مورد قبول يکديگر است. تشريفات بين المللي در برگيرنده مجموعه اي از چارچوب ها و الگوهاي مفاهمه است که  با توجه به گسترش ارتباط بين دولت ها از ضروريات دانشي مديران مي باشد.
مرکز آموزش مديريت دولتي با هدف آشنايي دستگاه هاي اجرايي با ضرورت، اهميت، اهداف، کيفيت و چگونگي انجام تشريفات، دومين کارگاه علمي- تخصصي «تشريفات بين المللي» ويژه مديران و کارشناسان اجرايي کشور را  توسط جناب آقاي علي محمد بيدارمغز در روز دوشنبه مورخ 1399/11/20 از ساعت 9 تا 13 به صورت برخط برگزار مي نمايد.
علاقمندان می توانند به منظور ثبت نام به نشاني http://tclms.smtc.ac.ir مراجعه و يا در صورت لزوم براي دريافت هر گونه اطلاعات مورد نياز با تلفن 42501234 تماس حاصل نمايند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار