* *

کلاس هاي تربيت مدرس در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کلاس هاي غيرحضوري «روش ها و فنون آموزشي»، «روش هاي سنجش و ارزشيابي آموزشي آموزشي» از مجموعه دوره هاي تربيت مدرس در روزهاي شنبه و دوشنبه سيزدهم و پانزدهم دي ماه 1399 براي 106 فراگير از شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران و از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد. همچنين کلاس مجازي «تکنولوژي آموزشي» روز چهارشنبه هفدهم دي ماه از همين سامانه براي 53 فراگير برگزار خواهد شد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار