* *

استمرار کلاس هاي زندۀ توسعه شايستگي
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کلاس هاي غيرحضوري «مديريت تعارض» با تدريس خانم موحدي منصور و آقاي دکتر باباشاهي و نيز کلاس «زبان بدن و ارتباطات بين فردي» با بيان دکتر باغبان همچنين کلاس «ارتباط خلاق و اثربخش» با تدريس خانم مالکي و کلاس «مدل ها و تکنيک هاي تصميم گيري» با بيان خانم دکتر لشکري از روز يکشنبه هفتم دي ماه تا روز سه شنبه نهم دي ماه سال جاري  با حضور فراگيراني از دستگاه هاي اجرايي کشور از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir) برگزار گرديد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار