* *

ضبط برنامه آيين نگارش و مکاتبات اداري

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: ضبط  برنامه «آيين نگارش و مکاتبات اداري» روز شنبه 6 دي ماه 1399 از ساعت 8 تا 12 با تدريس و بيان آقاي دکتر اميني در استوديو درياي مرکز آموزش مديريت دولتي صورت پذيرفت.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار