* *

دانشگاه جنگ با همکاري مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار کرد:
آشنايي با کانون هاي ارزيابي و توسعه

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کلاس «آشنايي با کانون هاي ارزيابي و توسعه» از مجموعه دوره هاي تربيت ارزياب با همکاري مرکز آموزش مديريت دولتي در روز شنبه 29 آذر ماه 1399 در دانشگاه جنگ و با تدريس آقاي دکتر حاج اکبري براي فراگيراني از اين دانشگاه برگزار شد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار