* *

برگزاري کارگاه «چگونگي تدوين طرح‌هاي پژوهش»
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي، امروز چهارشنبه مورخ 1399/09/26 به مناسبت هفته پژوهش و در راستاي فرهنگ سازي امر تحقيق و پژوهش؛ کارگاه «چگونگي تدوين طرح‌هاي پژوهش» به منظور آشنايي با ضرورت، اهميت، اهداف،کيفيت و چگونگي انجام پژوهش، از ساعت 9 تا 13 به صورت برخط برگزار شد.
در اين کارگاه که با تدريس جناب آقاي دکتر اسماعيلي و با حضور بيش از 470 فراگیر همراه بود؛ وي پيرامون مساله و موضوع پژوهش، اهداف تحقيق، ضرورت انجام تحقيق، متغيرها و انواع آن، فرض يا فرض  هاي ويژه تحقيق، چگونگي بيان فرضيه، سوال هاي ويژه تحقيق، موضوع و جامعه تحقيق، روش انجام پژوهش، جامعه و نمونه آماري پژوهش و ساير مباحث مرتبط با موضوع کارگاه، مطالب خود را ارئه نمودند. در پايان نيز به دليل استقبال فراوانِ  کاربران حاضر و با وجود اتمام وقت کارگاه، مدرس با نمونه ها و مثال هاي کاربردي، به پاسخ و تبيينِ سوالات و موضوعات مورد بحث فراگیران  با محور موضوع کارگاه پرداختند.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار