* *

برگزاري کارگاه علمي- تخصصي «تشريفات بين المللي»
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: امروز دوشنبه 17 آذرماه 1399 کارگاه علمي- تخصصي «تشريفات بين المللي» با عنوان «تشريفات نوين و راهبرد تشريفات در مديريت ارتباطات» و به منظور آشنايي دستگاه هاي اجرايي با ضرورت، اهميت، اهداف،کيفيت و چگونگي انجام تشريفات، ويژه مديران اجرايي کشور از ساعت 9 تا 12 به صورت برخط در سالن ولايت مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد.
در اين کارگاه که با تدريس چهرۀ ماندگار تشريفات و مستشار اول کادر سياسي وزارت امور خارجه و رئيس پيشين تشريفات نمايندگي جمهوري اسلامي ايران نزد سازمان ملل، جناب آقاي علي محمد بيدارمغز همراه بود؛ وي پيرامون تعاريف تشريفات و آداب، ظاهر آراسته و لباس برازنده، آداب کاربرد عطريات، تلفن ثابت و همراه، کارت ويزيت، آداب حريم هاي اجتماعي و دست دادن مطالب منسجمي را ارائه نمود. در پايان با تکيه بر فرمايش قرآن کريم گفته شد که خداوند مسلمانان را انتخاب کرده است تا آنها با رفتار و کردار پسنديده الگوي همه مردم دنيا باشند.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار