* *

ضبط برنامه آشنايي با آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: ضبط برنامه «آشنايي با آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي» روز دوشنبه 17 آذر ماه 1399 از ساعت 9 تا 12 با تدريس و بيان آقاي دکتر روزبه در استوديو درياي مرکز آموزش مديريت دولتي صورت پذيرفت.
 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار