* *

مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار کرد:
کلاس غيرحضوري مديريت و ارزيابي عملکرد
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کلاس غيرحضوري «مديريت و ارزيابي عملکرد» از مجموعه دوره هاي توسعه شايستگي در روز دوشنبه 17 آذر ماه 1399 با تدريس خانم جلالي براي 50 فراگير از دستگاه هاي اجرايي کشور از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد.
 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار