* *

برگزاري کلاس غيرحضوري روش ها و فنون آموزشي
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کلاس غيرحضوري «روش ها و فنون آموزشي» از مجموعه دوره هاي تربيت مدرس روز شنبه 8 آذر ماه 1399 براي 40 شرکت کننده از شرکت سازمان دامپزشکي کشور و با تدريس خانم دکتر شفيعي برگزار شد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار