* *

مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار کرد:
کلاس زندۀ روش هاي سنجش و ارزشيابي آموزشي
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کلاس غيرحضوري «روش هاي سنجش و ارزشيابي آموزشي» از مجموعه دوره هاي تربيت مدرس روز شنبه، يکشنبه و دوشنبه 8 ، 9 و 10 آذر ماه 1399 براي 35 شرکت کننده از شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران و با تدريس آقاي دکتر اسماعيلي برگزار شد. همچنين اين کلاس زنده براي 40 فراگير از سازمان دامپزشکي کشور نيز روز چهار شنبه 12 آذرماه ادامه خواهد داشت.
 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار