* *

برگزاري کلاس زندۀ نظام مديريت اسلامي
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کلاس زنده «نظام مديريت اسلامي» از مجموعه دوره هاي ويژه مديران در روز دوشنبه 3  آبان ماه 1399 با تدريس آقاي طالبي براي 105 فراگير از سازمان قضايي نيروهاي مسلح از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي (lms.smtc.ac.ir) برگزار گرديد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار