* *

ضبط برنامه تدابير طب ايراني براي پيشگيري از بيماري کرونا
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: ضبط «برنامه تدابير طب ايراني براي پيشگيري از بيماري کرونا» روز دوشنبه و چهارشنبه 25 و 28 آبان ماه 1399 از ساعت 8 تا 12 با تدريس و بيان آقاي دکتر رضايي زاده در استوديو درياي مرکز آموزش مديريت دولتي صورت پذيرفت. 

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار