* *

برگزاري کلاس غيرحضوري روش هاي سنجش و ارزشيابي آموزشي
به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کلاس غيرحضوري «روش هاي سنجش و ارزشيابي آموزشي» از مجموعه دوره هاي تربيت مدرس روز يکشنبه و دوشنبه 25 و 26 آبان ماه 1399 براي 30 شرکت کننده از شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران و با تدريس آقاي دکتر اسماعيلي برگزار شد.

-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار