* *

مرکز آموزش مديرت دولتي برگزار کرد:
کلاس زندۀ مديريت اقتضايي

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: کلاس زندۀ «مديريت اقتضايي» ويژۀ مديران زن و جوان سطح مياني و ارشد از مجموعه دوره هاي مديران در روز يکشنبه 25 آبان ماه 1399 با تدريس آقاي دکتر شيرواني براي 30 فراگير از طريق سامانه آموزش هاي الکترونيکي مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار