* *

دورۀ غيرحضوري روش هاي سنجش و ارزشيابي آموزشي در مرکز آموزش مديريت دولتي

به گزارش روابط عمومي مرکز آموزش مديريت دولتي: با تلاش پيوستۀ دفتر برنامه ريزي معاونت آموزشي مرکز دورۀ غيرحضوري «روش هاي سنجش و ارزشيابي آموزشي» از مجموعه دوره هاي تربيت مدرس از 10 تا 16 آبان ماه 1399 براي 96 شرکت کننده از وزارت ورزش و جوانان، سازمان ثبت و احوال کشور و شهرداري تهران و با تدريس آقاي مهجور در حال برگزاري است.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار