* *

برگزاري کلاس زنده «ارتباطات سازماني»

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: کلاس زنده «ارتباطات سازمانی» از مجموعه دوره های توسعه شایستگی در روزهای شنبه و یکشنبه 10 و 11 آبانماه 1399 با تدریس خانم نعیمی مجد برای 76 فراگیر از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی به نشانی (lms.smtc.ac.ir) برگزار گردید.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار