* *

مرکز آموزش مديرت دولتي برگزار کرد:
دورۀ غيرحضوري توجيهي بدو خدمت

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: دورۀ غیرحضوری «توجیهی بدو خدمت» از مجموعه دوره های عمومی کارکنان از 3 تا 9 آبان ماه 1399 با همت دفتر دوره های آموزش های الکترونیکی  مرکز برای شرکت کنندگانی از دانشگاه خوارزمی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و نیز سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در مرکز آموزش مدیریت دولتی از طریق سامانه (Azmoon.smtc.ac.ir) برگزار شد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار