* *

عزم جدي دولت براي انتصاب مديران از طريق شناسايي و توسعه شايستگي ‌هاي مديريتي به کمک کانون ‌هاي ارزيابي

مهندس جمشيد انصاري با حضور در برنامه «به وقت ايران» شبكه آموزش سيما، به تشريح روند مديريت در نظام اداري پرداخت.

به گزارش روابط ‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، وي با بيان اينكه مسئوليت تمشيت نظام اداري در جمهوري اسلامي ايران بر عهده سازمان اداري و استخدامي كشور است، اظهار داشت: البته نظام مديريت نبايد منحصر به نظام مديريت در بخش دولتي شود؛ چرا كه بخش خصوصي در اداره كشور سهم بزرگي دارد و نظام‌ هاي مديريتي در بخش خصوصي نيز متولياني دارند كه بايد به آن‌ها نيز پرداخته شود.

معاون رئيس ‌جمهوري با بيان اين نكته كه نظام انتصاب مديران و تربيت و آماده‌سازي آنان در طول ۴۰ سال گذشته دستخوش تغييراتي شده است، گفت: ما در مقاطع مختلف متناسب با شرايط كشور عمل كرديم؛ در ابتداي پيروزي انقلاب، تصور اين بود كه مديراني كه در نظام حكومتي سابق تجربه مديريت داشتند، با نظام فعلي همراه نيستند و از نيروهاي جواني كه با انقلاب همراه بودند يا به طور كلي افرادي كه با نظام قبلي همكاري نداشتند براي مديريت استفاده شد. كمي پس از انقلاب ضرورت آموزش مديران براي اينكه بتوانند وظايف خود را به نحو بهتر انجام دهند، درس و برنامه ‌هاي آموزش مديران دولتي آغاز شد؛ چرا كه خيلي از آنان فاقد آموزش ‌هاي مقدماتي و دانش مديريتي بودند. دهه ۶۰ و ۷۰، در سازمان اداري و استخدامي كشور و مركز آموزش مديريت دولتي دوره‌ هاي آموزشي بلندمدت و كوتاه ‌مدت براي مديران تشكيل و تلاش گسترده ‌اي در آموزش اصول اوليه مديريت دولتي براي مديران به عمل آمد.

وي ادامه داد: در سال ۱۳۹۳ مصوبه‌اي در شوراي‌عالي اداري به تصويب رسيد تحت عنوان «برنامه آموزش و تربيت مديران آينده» كه متناسب با اين برنامه يك نظام شناسايي و استعداديابي افراد واجد شرايط براي مديريت پيش ‌بيني كرديم و اين كار توسط كانون ‌هاي ارزيابي كه نوعاً دولتي نيستند و متشكل از متخصصان و دانشگاهيان ‌هستند، انجام مي ‌شود. كليه دستگاه‌ ها طبق اين مصوبه موظف شده ‌اند نيروهاي واجد شرايط براي تصدي مشاغل مديريتي در سطوح مختلف را شناسايي و ارزيابي كنند و از كساني كه واجد شرايط تشخيص داده مي ‌شوند، بانك اطلاعاتي را تشكيل دهند. همچنين اگر كانون ارزيابي‌ كننده تشخيص دهد فرد قبل از مديريت به آموزش ‌هايي نيازد دارد، آن آموزش ‌ها بايد به عنوان توسعه شايستگي‌ ها به فرد داده شود.

وی خاطر نشان كرد: از ابتداي سال ۹۷، انتصاب كساني كه صلاحيت آنان براي تصدي مشاغل مديريتي از طريق كانون ‌هاي ارزيابي مورد تأييد قرار نگرفته است، در دستگاه‌ هاي اجرايي ممنوع است و مديران ارشد مجازند صرفاً كساني كه را منصوب كنند كه در كانون ارزيابي مورد بررسي قرار گرفته باشند، صلاحيت و شايستگي آنان براي مديريت در سطحي تأييد شده باشد و اگر نياز به آموزش‌ هايي دارند، آن را گذرانده باشند. سازمان اداري و استخدامي كشور در اين خصوص اين مسئله جدي و مصر است و به كساني كه اين دوره‌ ها را طي نكرده باشند و در بانك اطلاعاتي دستگاه نباشند نبايد به مشاغل مديريتي منصوب شوند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار