* *

مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار کرد
دورۀ غيرحضوري آشنايي با نظام آموزشي کارکنان دولت و مقررات مربوطه

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: دوره غیرحضوری «آشنایی با نظام آموزشی کارکنان دولت و مقررات مربوطه» از مجموعه دوره های تربیت مدرس از 26 تا 30 مهرماه 1399 برای 288 شرکت کننده از وزارت ورزش و جوانان، سازمان ثبت و احوال کشور و شهرداری تهران و با تدریس آقای احمد ذاقلی برگزار شد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار