* *

برگزاري دورۀ غيرحضوري تکنولوژي آموزشي

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: با همت دفتر برنامه ریزی معاونت آموزشی مرکز دوره غیرحضوری «تکنولوژی آموزشی» از مجموعه دوره های تربیت مدرس از 26 تا 30 مهرماه 1399 با تدریس آقای رامسیس افتخاری برای 288 شرکت کننده از وزارت ورزش و جوانان، سازمان ثبت و احوال کشور و شهرداری تهران برگزار گردید.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار