* *

مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار کرد
دوره غيرحضوري روش هاي سنجش و ارزشيابي آموزشي

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: با تلاش پیوستۀ دفتر برنامه ریزی معاونت آموزشی مرکز دوره غیرحضوری «روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی» از مجموعه دوره های تربیت مدرس از 26 تا 30 مهرماه 1399 برای 288 شرکت کننده از وزارت ورزش و جوانان، سازمان ثبت و احوال کشور و شهرداری تهران و با تدریس آقای مهجور برگزار شد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار