* *

برگزاري دوره آموزشي گزارش نويسي در امور اداري

دوره آموزشی گزارش نویسی در امور اداری به مدت 12ساعت طی سه جلسه ویژه (مشاغل عمومی) درتاریخ یکشنبه 99/07/20، سه شنبه 99/07/22 و 99/07/27 از ساعت 9 الی 13 با مشارکت کارکنان با حضور استاد محترم  جناب آقای دکتر سید رضا نیری در سامانه الکترونیکی مرکز به آدرس http://lms.smtc.ac.ir برگزار شد گفتنی است این کلاس با استقبال وزارتخانه هایی به شرح زیر، وزارت کشور، وزارت ورزش، دادگستری، وزارت امور اقتصاد دارایی، وزارت راه و شهر سازی، وزارت علوم، وزارت جهاد کشاورزی و همچنین به طور ویژه مورد استقبال مرکز آمار ایران  مواجه گردید .

تعداد شرکت کنندگان در این دوره 70 نفر بوده اند.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار