* *

برگزاري کلاس زندۀ آينده پژوهي در مرکز آموزش مديريت دولتي

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: کلاس زندۀ آینده پژوهی از مجموعه دوره های مدیران جوان و زن در روز سه شنبه 29 مهرماه 1399 از ساعت 9 تا 12 با تدریس آقای برزنونی و با حضور 72  نفر از دستگاههای اجرایی در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار