* *

برنامه زمانبندي دوره هاي آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي؛ 14 لغايت 19 تير 99

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: برنامه زمانبندی دوره­ های آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی با توجه به برنامه­ ریزی­ های انجام شده، از تاریخ 99/04/14 لغایت 99/04/19 در ساختمان زبرجد مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می شود. این برنامه هفتگی به شرح جدول زیر جهت هماهنگی بیشتر و بهتر تردد فراگیران ارائه می گردد.

برنامه زمانبندی دوره های آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی
مورخ 99/04/14 لغایت 99/04/19

ردیف

نوع دوره

عنوان دوره

تاریخ

روز

ساعت

مدت

تعداد

مدرس

کارشناس

مکان

1

نشست تخصصی زنده

ارائه تجارب مدیران

99/04/14

شنبه

12- 10

2

-

آقای دکتر عبدلعلی زاده

آ. کاشانی

سالن ولایت

2

تربیت ارزیاب 9906

آشنایی با کانون­های ارزیابی و توسعه

99/04/14

شنبه

8 تا 12

4

15

خانم جلالی

خ. حبیبی

206

3

تربیت ارزیاب 9906

آشنایی با مدل شایستگی عمومی مدیران حرفه­ای

99/04/14

شنبه

13 تا 17

4

15

آقای فردین حسینی

خ. حبیبی

206

4

توسعه شایستگی

نظارت و کنترل تا حصول نتیجه (توانمندسازی منابع انسانی)

99/04/14

شنبه

17- 8

8

16

آقای دکتر دوستی

خ. دانش­نژاد

203

 

یک مدیر یک تجربه

ضبط مستند یک مدیر یک تجربه

99/04/15

یکشنبه

14- 8

6

-

آقای دکتر بطحایی

آ. افشاریان

ساختمان دریا

7

کلاس زنده

مقابله با بحران

99/04/15

یکشنبه

13- 9

4

-

آقای دکتر علوی تبار

آ. معرفتی

104

5

تربیت ارزیاب 9906

اصول مشاهده ثبت طبقه بندی و ارزشیابی

99/04/15

یکشنبه

17- 8

8

15

آقای دکتر توکل

خ. حبیبی

206

6

توسعه شایستگی

نظارت و کنترل تا حصول نتیجه (نظارت و کنترل در مدیریت)

99/04/15

یکشنبه

17- 8

8

16

آقای دکتر اشرفیان

خ. دانش­نژاد

203

10

کلاس زنده

مقابله با بحران

99/04/16

دوشنبه

13- 9

4

-

آقای دکتر علوی تبار

آ. معرفتی

104

8

تربیت ارزیاب 9906

اصول ساختار و روش­های مصاحبه رفتاری

99/04/16

دوشنبه

16- 8

7

15

خانم دکتر امیرآبادی

خ. حبیبی

206

9

توسعه شایستگی

نظارت و کنترل تا حصول نتیجه (اصول سرپرستی)

99/04/16

دوشنبه

17- 8

8

16

آقای رضازاده

خ. دانش­نژاد

203

11

تربیت ارزیاب 9906

ابزارها، مورد کاوی تمرین نوشتاری، بازی مدیریتی و ..

99/04/17

سه شنبه

17- 8

8

15

خانم جلالی

خ. حبیبی

206

12

توسعه شایستگی

نظارت و کنترل تا حصول نتیجه (مدیریت و کنترل پروژه)

99/04/17

سه شنبه

17- 8

8

16

آقای مهندس نیک روش

خ. دانش­نژاد

203

13

کانون ارزایابی 9903

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه

99/04/17

سه شنبه

17- 8

8

28

تیم ارزیابی مرکز

-

کرمانشاه

14

تربیت ارزیاب 9906

ابزارها، ایفای نقش، کارتابل، آزمون شخصیت و هوش هیجانی

99/04/18

چهارشنبه

17- 8

8

15

خانم حسن وند

خ. حبیبی

206

15

توسعه شایستگی

نظارت و کنترل تا حصول نتیجه (سنجش و ارزیابی عملکرد)

99/04/18

چهارشنبه

12- 8

4

16

آقای دکتر اسماعیلی

خ. دانش­نزاد

203

16

کانون ارزیابی 9903

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه

99/04/18

چهارشنبه

17- 8

8

28

تیم ارزیابی مرکز

-

کرمانشاه

17

تربیت ارزیاب 9906

گزارش، امتیازدهی، بازخورد و جمع بندی

99/04/19

پنج شنبه

12- 8

4

15

دکتر چرخ تاب مقدم

خ. حبیبی

206

18

کانون ارزیابی 9903

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه

99/04/19

پنج شنبه

17- 8

8

28

تیم ارزیابی مرکز

-

کرمانشاه


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار