* *

تفاهم نامه همکاري مرکز آموزش مديريت دولتي و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی: تفاهم نامه همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با حضور نمایندگان هر دو سازمان روز 27 خرداد ماه 1399 به امضا رسید.

این تفاهم نامه به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری های آموزشی پژوهشی فیمابین و ارتقای دانش مهارت و توان افزایی مدیران دولتی بین مرکز آموزش مدیریت دولتی به نمایندگی سید محمود حاج اکبری و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به نمایندگی علی پور کمالی انارکی در اهداف مشترک زیر صورت پذیرفته است:

 • همکاری در نیازسنجی طراحی و اجرای دوره‌ های آموزشی کارمندان مدیران و تعیین میزان اثربخشی آن
 • همکاری در برگزاری کانون های ارزیابی و برنامه ‌های توسعه مدیران
 •  همکاری در برگزاری دوره های تربیت ارزیاب حرفه ای مدیران دولتی
 •  همکاری در زمینه معرفی و استفاده از مدرسین توانمند در دوره‌ های آموزشی و پژوهشی
 • همکاری در زمینه تأمین محتوا و منابع مورد نیاز و استفاده در دوره‌ های آموزشی و پژوهشی
 •  اجرا و یا حمایت از طرح‌ های تحقیقاتی و آموزشی مشترک
 •  بهره‌ مند شدن طرفین از توانمندی های پژوهشی و آموزشی یکدیگر از قبیل: بنیه علمی و کارشناسی، امکانات تخصصی، کارگاهی، کتابخانه ‌ای، ارتباطات بین المللی و فضای فیزیکی
 • توسعه همکاری های مشترک ملی
 • برگزاری مشترک همایش ها و کارگاه های دانش افزایی و نشست ‌های تخصصی و مانند آنها
 • همکاری در خصوص تألیف و انتشار کتب و نشریات علمی-پژوهشی و بسته ‌های آموزشی
 • همکاری های مشترک جهت انجام مطالعات راهبردی و میان‌ رشته‌ای
 • همکاری در طراحی و تولید برنامه های آموزشی از راه دور
 •  بهره مندی مشترک از منابع یادگیری چند رسانه ای

First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار