* *

برگزاري دوره خلاقيت وحل مساله

این دوره روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ از ساعت ۸ الی ۱۷ توسط دکتر حسینی راد و دکتر عارف برگزار گردید.

در شروع دوره استاد با تکنیک و مثال های عینی و در قالب یک تمرین عملیاتی توانست مفهوم خلاقیت را برای دوستان روشن کند

ایشان در تکنیک خود یکسری کلمه با معانی مختلف روی برگه های یادداشت نوشته و از تک تک فراگیران خواسته شد به هر صورت ممکن به غیر از بیان دیالوگ و صحبت کردن، نوشته و مفهوم درج شده روی برگ یادداشت را به دیگران منتقل کند. اولین فراگیری که برای این کار دعوت شد از نقاشی استفاده کرد و بقیه نیز از این روش استفاده کردند و این بیان کننده این بود که اکثر فراگیران از همان چارچوب استفاده و کمتر کسی سعی می کند تا خارج از این چارچوب بتواند مفهوم را به سایر فراگیران منتقل کند.

در ادامه دوره در مورد راه حل هایی که می شود خلاقیت را در افراد شکوفا کرد صحبت شد و از تک تک افراد نظر خواهی شد. همچنین در مورد راه هایی که می توان استفاده کرد تا زمینه اثربخشی و خلاقیت را مهیا نماید بحث شد. در ادامه در مورد آشنایی با ایده ها و عوامل بیرونی و درونی که موجب خلاقیت و عدم بروز آن می شود و در پایان در مورد ویژگی های بارز انسان خلاق بحث و موضوع با فراگیران در این زمینه مورد بررسی قرار داده شد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار