* *

چهارمين دوره آموزشي ويژه مديران به صورت live در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد

مرکز آموزش مدیریت دولتی، سومین دوره آموزشی ویژه مدیران را با عنوان «مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادات » به مدت چهار ساعت طی دو جلسه به صورت  زنده (live) و از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز (lms.smtc.ac.ir) در روزهای دوشنبه و چهارشنبه 19 و 21 خرداد ماه 1399 برگزار کرد.

این دوره با شرکت فراگیران در سطوح مدیران ارشد، میانی، پایه و کارشناسانی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت علوم تحقیقات و فناوری،وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارتمیراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت راه وشهرسازی، وزارت صنعت معدن تجارت، سازمان اداری واستخدامی کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قوه قضاییه، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی همراه بود که با رعایت فاصله گذاری هوشمند و پروتکل های بهداشتی و ایمنی در محیط های کاری (بخشنامه شماره 10934 مورخ 1399/1/19 سازمان اداری و استخدامی کشور)، فضایی پویا و ایمن برای همه شرکت کنندگان شکل گرفت. 

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار