* *

دوره «مديريت تضاد بين فردي» و «شبکه سازي» از سري عناوين دوره هاي توسعه شايستگي عمومي مديران در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد

این دوره در روزهای روز دوشنبه و سه شنبه مورخ 99/03/12 و99/03/13 توسط جناب آقای دکتر جبار باباشاهی و سرکار خانم مظاهری برای فراگیران سازمان­های؛ شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، سازمان هواشناسی، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی، بانک صنعت و معدن و .... برگزار گردید.

در این دوره ضمن اشاره به تفاوت تضاد و تعارض، مشخص گردید که اشاره به تضاد، صحیح نمی باشد بلکه تعارض باعث شکاف بین همکاران یک مجموعه می شود. در ادارمه با ذکر مثال های ملموس و عینی، برای هر یک از مواردی که ایجاد تعا رض را سبب می شود، راه حل های متنوعی ارائه شد همچنین موارد ذیل به عنوان تکنیک های موثر مدیریت تعارض بیان شد:

اهداف متعالی تعیین شود، تغییر پرسنل انجام شود، توسعه منابع صورت پذیرد، تغییر ساختار یا تغییر فرهنگ تحقق یابد.

در دوره شبکه‌سازی به این مهم اشاره گردید که شبکه‌سازی یک فعالیت تجاری، اجتماعی-اقتصادی است که توسط آن کسب و کارها و کارآفرینان برای ایجاد روابط تجاری و شناسایی، ایجاد و یا عمل بر فرصت‌های تجاری متعهد می‌شوند. اطلاعاتشان را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و به دنبال شرکای بالقوه برای همکاری و سرمایه‌گذاری می‌گردند. یکی از اهداف ضمنی شبکه‌سازی یا بهتر بگوییم شبکه‌های تجاری ایجاد روابطی است که در آینده ممکن است برای ما فرصت‌های شغلی و یا پروژه‌هایی را به ارمغان آورد.این‌کار عمدتاً در رویدادهایی مانند کنفرانس‌ها، کنگره‌ها، سمینارها و دوره‌های آموزشی و یا بعضاً در جلسات اتفاق می‌افتد. سازمان‌های حرفه‌ای معمولاً بسترهایی برای شبکه‌سازی مدیران و پرسنل خود ایجاد می‌کنند. به‌ طور مثال با دیگر سازمان‌ها رویدادهای مشترکی را برگزار می‌کنند و یا پرسنل خود را به سمینارها و دوره‌های آموزشی می‌فرستند تا تعامل هرچه بیشتری با دیگر سازمان‌ها داشته و فواید زیادی را برای سازمان خود به ارمغان آورند.


First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار