* *

دوره «تفکر سيستمي» از سري عناوين دوره هاي توسعه شايستگي عمومي مديران در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد

این دوره روز شنبه مورخ 99/03/17 ساعت 8 تا 12 توسط مهندس شهرابی فراهانی برای فراگیران سازمان­های؛ پزشکی قانونی، بانک صنعت، معدن و تجارت، بنیاد ملی نخبگان، اداره کل امور اقتصاد و دارایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، شرکت بازرگانی دولتی و .... برگزار گردید.

در این دوره اشاره شد که سه جز هر «سیستم»: 1-­ از اجزای جداگانه­ای تشکیل شده باشد. 2-­ تعامل و برهمکنش بین اجزا از تاثیر هر کدام از اجزا بر دیگری متفاوت باشد. 3-­ تاثیر اجزا بر یکدیگر در طول زمان و شرایط متغییر یکسان باشد.

از منظر جیمز میلر 7 سطح هر سیستم زنده شامل؛ سلول (واحد حیات)، ارگان (اجزای زنده در بدن هر موجود)، ارگانیسم (مانند هر موجود زنده)، گروه (شامل هر واحد سازمانی)، سازمان (شرکت­های خصوصی و دولتی)، جامعه و سیاره می­باشد. سیستم­ها در دنیای واقعی مانند یک هرم هستند که این هرم از دامنه به سمت نوک هرم به ترتیب شامل: مدل­های ذهنی، ساختارها، روندها و رویدادها می­باشند. از جمله ابزارهای تفکر سیستمی می­توان به دو مورد اشاره نمود؛

1-­ موجودی­ها و جریان­ها: موجودی (انباره) کمیت قابل سنجش، مشاهده و احساس باشد.

2-­ حلقه­ های بازخورد: این حلقه­ ها شامل حلقه­ه ای تقویتی که موجب تشدید و تقویت موجودی به صورت پیوسته می­شوند و حلقه­ های تعادلی که موجب حفظ سطح موجودی و کنترل آن می­گردند.

در انتها با بیان مثال های به کاربرد تفکر سیستمی در مدیریت سازمان اشاره شد که شامل:

  • در نظر گرفتن سازمان به عنوان یک کل
  • تعاملات بین بخشی، نه هر بخشی به تنهایی
  • شیوه تاثیر سیستم ­های مختلف بر روی یکدیگر
  • در نظر گفتن الگوهای تکرار شونده به جای رویدادهای تکی
  • در نظر داشتن تغییر در طول زمان
  • چگونگی تاثیر بازخوردها بر روی بخش­ها

First First First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار