* *

برگزاري اولين دوره از سري دوره هاي توسعه شايستگي عمومي مديران  با عنوان دوره «کار تيمي و مهارت هاي تيم سازي»

تیم سازی یکی از اقداماتی می باشد که امروزه در سازمان های موفق مورد استفاده قرار می گیرد. تشکیل تیم و مشارکت کارکنان موجب بهبود عملیات و فرآیند تصمیم گیری می شود. امروزه بسیاری از مطالعات پژوهشگران علم مدیریت در راستای افزایش اثربخشی و کارآمدی فعالیت‌ ها، به سمت تیم‌ های کاری سوق یافته است. تشکیل تیم‌ های کاری کارامد و تعریف پروژه‌ های مختلف برای تیم‌ ها، با توجه به توان و تخصص آنها، اصلی گریزناپذیر در مدیریت و کنترل فرایندها و فعالیت‌ های کاری است. تمرکز و توجه بر اثربخشی و کارامدی تیم‌ های کاری، مستلزم داشتن روحیه کار تیمی است. به نحوی که اعضاء یا عناصر تشکیل‌ دهنده تیم‌ های کاری بتوانند کار تیمی و فعالیت تیمی انجام دهند، نحوه تعامل و فعالیت هر یک از اعضاء در موفقیت یا عدم موفقیت آن تیم‌ ها موثر و سرنوشت‌ساز است، بنابراین پیش از تشکیل و راه‌ اندازی تیم‌ های کاری باید فرهنگ کار تیمی را در فضای سازمانی نهادینه کرد.

در همین راستا مرکز آموزش مدیریت دولتی با توجه به لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و موازین بهداشتی اولین دوره از سری دوره های توسعه شایستگی عمومی مدیران برای افرادی که در کانون های ارزیابی حد نصاب لازم را کسب نکرده بودند،  با عنوان دروه «کار تیمی و مهارت های تیم سازی» با بهره گیری از استاد مجرب سرکار خانم مظاهری برگزار شد. لازم به ذکر است که دوره های مذکور تا مهرماه سال جاری در قالب 81 عنوان دوره در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار خواهد شد.

 

First First First First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار