* *

صدور الکترونيکي گواهينامه و تأييد مالي در سامانه جامع آزمون‌هاي غيرحضوري مرکز

سامانه جامع آزمون‌ هاي غیرحضوری یکي از سامانه‌ هاي برخط و فعال مرکز آموزش مدیریت دولتی است که بیش از 130 آزمون در 5 بخش آموزشی: مهارت‌های رایانه، دوره‌هاي عمومی، دوره‌هاي شغلی مشاغل مشترک اداری، دوره‌هاي مدیران و دوره‌هاي تخصصی بر آن بارگذاری و از اسفند ماه سال 1398 برای صدور گواهینامه و تأیید مالي فعال‌سازی شده است.

این سامانه از روز یکشنبه مورخ 1399/2/13با قابلیت‌هاي مذکور به ‌روزرسانی شده و به نشانی اینترنتیhttp://azmoon.smtc.ac.ir  در دسترس فراگیران و علاقه‌ مندان آزمون‌ هاي غیرحضوری قرار دارد.

 


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار