* *

سومين فصلنامه تخصصي آموزش مديريت دولتي منتشر شد

سومین شماره فصلنامه تخصصی آموزش مدیریت دولتی با محوریت «طراحی و برنامه ریزی آموزشی» به چاپ رسید. این شماره در توالی منظم و مفهومی شماره های پیشین بوده که از بخش های متنوعی همچون پرونده ویژه مرکز، جستارهای علمی، مصاحبه اختصاصی، گزارش همایش و کافه کتاب تشکیل شده است.

آنچه در این بخشها خواندنی است: بررسی کانون ارزیابی و توسعه شایستگی های مدیران در مرکز آموزش مدیریت در بخش پرونده ویژه مرکز؛ سه مقاله از استادان و صاحب‌نظران مختلف در حوزه آموزش کارکنان دولت در بخش جستارهای علمی؛ مصاحبه اختصاصی با جناب دکتر معمارزاده و همچنین بررسی گزارش همایش، کافه کتاب و نیز معرفی کتاب متناسب با موضوع این شماره از دیگر بخش های این فصلنامه می باشد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار