* *

اولين دوره تربيت ارزياب حرفه اي شايستگي هاي عمومي مديران دولت در مرکز آموزش مديريت دولتي در سال 99؛

مرکز آموزش مدیریت دولتی به عنوان یکی از متولیان پیاده سازی و استقرار کانون های ارزیابی و توسعه شایستگی عمومی مدیران در دستگاه های اجرایی، یکی دیگر از دوره های تربیت ارزیاب حرفه ای را برای 20 نفر از فراگیران سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 25 اردیبهشت لغایت 23 خرداد  سال جاری برگزار می نماید.

در دوره تربیت ارزیاب حرفه ای که یکی از بسترهای حیاتی در ایجاد کانون های ارزیابی و توسعه است؛ فراگیران ابتدا با مباحث مبنایی سیاست های کلی نظام اداری، قانون مدیریت خدمات کشوری، نقشه راه اصلاح نظام اداری و طبقه بندی مشاغل دولتی آشنا شده،  سپس وارد عناوین آموزشی تخصصی شامل ؛آشنایی با کانون های ارزیابی و توسعه، مدل شایستگی عمومی دولت، اصول مشاهده، ثبت ،  طبقه بندی و ارزشیابی، ابزارهای تمرینی و غیر تمرینی در کانون های ارزیابی و در نهایت نحوه جمع بندی گزارش و بازخورد می شوند.

در این دوره علاوه بر ارائه  مباحث تئوری و نظری کانون های ارزیابی و توسعه توسط اساتید خبره، اجرای عملی، کاربردی و مهارتی دوره آموزشی نيز مورد تاکید می باشد.

قابل ذکر است دوره های مرکز آموزش مدیریت دولتی با لحاظ شرایط بیماری کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی بویژه فاصله گذاری اجتماعی برگزار می گردد.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار