* *

به‌روزرساني بانک اطلاعات مدرسان دوره‌هاي آموزشي

 

 

براساس بند 1/7 دستورالعمل «نحوه احراز صلاحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت»، موضوع بخشنامه شماره 464185 مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹، مشخصات مدرسان تأیید صلاحیتشده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ بهروزرسانی شده و از طریق لینک «بانک اطلاعات مدرسان»، قابل مشاهده و دریافت است.

در نسخه جاری، اطلاعات دریافتی از مدیریتهای آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان مدیریت و برنامهریزی استانهای «آذربایجانشرقی» و «کرمانشاه»، به بانک اضافه شده است.


-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار