* *

برگزاري اولين کلاس زنده (live) در مرکز آموزش مديريت دولتي

 

اولین کلاس آموزشی «آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن» به میزبانی مرکز آموزش مدیریت دولتی با شرکت فراگیرانی از وزارتخانهها و سازمانهای دولتی گوناگون به طور همزمان و به صورت زنده (live) در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۲، ۲۳ ساعت 9 الی 12 در سامانه آموزشهای الکترونیکی مرکز http://lms.smtc.ac.ir برگزار شد.

 گفتنی است این کلاس با استقبال وزارتخانههایی همچون: راه و شهرسازی؛ امور اقتصادی و دارایی؛ فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ جهاد کشاورزی؛ وزارت کشور و نیز از سازمانهای: برنامه و بودجه کشور؛ مدیریت و برنامهریزی استانها؛ دامپزشکی کشور؛ اوقاف و امور خیریه و همچنین استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها مواجه گردید که به دلیل حضور چشمگیر، این کلاس در ماههای آتی، بار دیگر اجرایی خواهد شد.


First First First
-------------------------------------
نظرات

درج نظر درج نظر

آخرین اخبار آخرین اخبار